Stojantiesiems

Rinkis pedagogikos bakalauro studijas aukštojoje mokykloje! Studijuok 4 metus ir įgyk ugdymo mokslų išsilavinimą kartu su pedagogo kvalifikacija.

Pateik prašymą

Priėmimo datos

 • Pagrindinio priėmimo prašymus galima registruoti
  2023-06-01 – 2023-07-28
 • Papildomo priėmimo pirmojo etapo prašymus galima registruoti
  2023-08-07 – 2023-08-10
 • Papildomo priėmimo antrojo etapo prašymus galima registruoti
  2023-08-21 – 2023-08-24

Priėmimo sąlygos

Stojantiesiems į trūkstamiausias pedagogikos specializacijas – neribotos valstybės finansuojamos vietos.
Trūkstamiausios pedagogikos specializacijos:

 • Matematika
 • Lietuvių kalba ir literatūra
 • Prancūzų kalba
 • Vokiečių kalba
 • Fizika
 • Chemija
 • Biologija
 • Istorija
 • Geografija
 • Informacinės technologijos
 • Pradinis ugdymas
 • Specialioji pedagogika

Priimami visi norintys studijuoti ir atitinkantys reikalavimus į valstybės finansuojamą vietą:

 • stojant į universitetą reikia surinkti bent 5,4, kolegijas – bent 4,3 konkursinio balo
 • Išlaikyti bent 3 valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros
 • matematikos ir vieną laisvai pasirenkamą. Minimali egzaminų išlaikymo riba – 16 balų
 • Stojančiųjų į universitetus 5 privalomų mokytis dalykų įvertinimų vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7, į kolegijas – ne mažesnis negu 6.
Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
Studijų kryptis arba krypčių grupė Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
Pedagogika, edukologija lietuvių kalba ir literatūra 0,4 matematika arba užsienio kalba, arba informacinės technologijos, arba geografija 0,2 0,2 istorija – 0,2
Pedagogika (dalyko) Konkursinis balas skaičiuojamas iš atitinkamo dalyko (matematikos, fizikos ir kt.) studijų krypčiai nustatytų konkursinių dalykų įvertinimų.
Stojant į dviejų dalykų pedagogikos studijų programą, pirmuoju dalyku gali būti bet kuris iš šių dalykų, tačiau konkursinio balo sandaroje dalykai negali kartotis.
Pedagogika (meno dalyko) stojamasis egzaminas (vietoje šio egzamino įskaitomas ir atitinkamos meno studijų krypties stojamasis egzaminas) 0,7 0,1 0,2

Studijų programas, į kurias vykdomas priėmimas, galima rasti LAMA BPO interneto svetainėje lamabpo.lt

Stipendijos pasirinkusiesiems trūkstamiausias specializacijas

Įstojusieji į valstybės finansuojamas trūkstamiausių pedagogikos specializacijų bakalauro pedagogikos studijas bei pedagogines gretutines studijas turės galimybę kas mėnesį gauti 319 eurų (6,5 BSI) dydžio stipendiją.

Trūkstamiausių specializacijų paskutinio kurso bakalauro pedagogikos studijų ir pedagoginių gretutinių studijų bei pedagoginių profesinių studijų studentai, sudarę išankstinę įsidarbinimo sutartį su savivaldybe ar mokykla, turės galimybę kas mėnesį gauti 539 eurų (11 BSI) dydžio stipendiją. Sutartimi įsipareigojama baigus studijas mokykloje dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį ir ne mažiau kaip 0,7 etato.

mokysiu.lt

Svarstantiems tapti mokytojais – tinklalaidė „Mokysiu“

Žiūrėti tinkalaidę