Mokytojams

Mokytojai, norintys pagilinti ar įgyti naujų kompetencijų, gali pasinaudoti įvairiomis kvalifikacijos tobulinimo galimybėmis!

Kvalifikacijos tobulinimas

Kito mokomojo dalyko (specializacijos) kompetencijų įgijimas

Turintieji pedagogo kvalifikaciją gali įgyti papildomų kompetencijų, studijuodami pedagoginės specializacijos ar mokomojo dalyko modulių studijas aukštosiose mokyklose.
Tai pedagogams suteikia galimybę mokyti antro mokomojo dalyko ir dirbti pagal antrą specializaciją.

Perkvalifikavimo studijų apimtis – nuo 60 iki 90 kreditų, jos trunka iki 1,5 metų.

Pedagogai, norintys persikvalifikuoti, kviečiami kreiptis tiesiogiai į aukštąsias mokyklas.

Programos

Nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programos

Mokytojai kviečiami dalyvauti nacionalinėse kvalifikacijos tobulinimo programose, kurios parengtos pagal prioritetines kvalifikacijos tobulinimo sritis.

Mokytojams siūlomos nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programos, skirtos įtraukiajam ugdymui, gyvenimo įgūdžių ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtamokslinio raštingumo mokymui, antikorupcinei aplinkai švietimo įstaigose. Papildoma pridėtinė šių programų vertė – kompetencijų prilyginimas studijų kreditams ir įskaitymas studijų programose.

Nemažą dalį šių programų sudaro praktika.

Programų trukmė – nuo 135 iki 270 akademinių valandų, iš kurių praktikai skiriama nuo 30 proc. iki 50 proc.

Tiksli informacija apie nacionalines programas, į kurias šiuo metu vyksta priėmimas, skelbiama pedagogų rengimo centrų svetainėse: VDU Švietimo akademijos, VU Ugdymo mokslų instituto, VU Šiaulių akademijos.

Apie nacionalines programas, finansuojamas EGADP (NextGenerationEU lėšomis) daugiau informacijos.

Stiprinti žinas

Informatikos studijos

Pedagogai kviečiami stiprinti informatikos žinias ir studijuoti informatikos modulius arba informatikos magistrantūros studijas.

  • Baigę magistrantūros studijas, pedagogai įgis informatikos mokslų magistro laipsnį. Įgiję ne mažiau kaip 60 kreditų informatikos dalykų, pedagogai įgis ir teisę mokyti informatikos.
  • Baigus informatikos mokomojo dalyko modulio studijas taip pat galima tapti informatikos dalyko mokytoju mokykloje.

Valstybės apmokamas informatikos studijas pasirinkę pedagogai sustiprins skaitmeninius gebėjimus, galės juos taikyti ugdant mokinių skaitmeninį raštingumą ir lengviau pereiti prie modernaus, inovatyvaus ugdymo proceso. Šios studijų galimybės siūlomos jau turintiesiems pedagogo kvalifikaciją.

  • Informatikos mokomojo dalyko modulio studijų programos trukmė – 1 metai (60 kreditų).
  • Informatikos magistrantūros studijų programa trukmė – 1,5–2 metai (90–120 kreditų).

Pedagogai, norintys studijuoti informatiką, kviečiami kreiptis tiesiogiai į aukštąsias mokyklas.

Informaciją, kaip ir iki kada reikėtų pateikti stojimo paraiškas, galima rasti kiekvienos aukštosios mokyklos interneto svetainėje

Pildyk LAMA BPO

Studijų programas, į kurias vykdomas priėmimas, galima rasti LAMA BPO interneto svetainėje.