Privatumo politika

Slapukai – tai laikmenos, saugančios informaciją jūsų kompiuterio standžiajame diske arba naršyklėje ir leidžiančios mums nustatyti, kad esate anksčiau lankęsi Mūsų Interneto tinklalapyje. Naudojame slapukus, siekdami užtikrinti jums kuo patogesnę Mūsų Interneto tinklalapio peržiūrą. Šioje Slapukų politikoje pateikta smulki informacija apie slapukus, kuriuos naudojame savo Interneto tinklalapyje.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Kontaktinis asmuo atsakingas už duomenų tinkamą saugojimą – Dainius Dzimanavičius, vyriausiasis specialistas, duomenų apsaugos pareigūnas, el. paštas: dap@smm.lt.

Klientas arba Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Organizacijos klientas (tame tarpe tinklapio lankytojai), kurio asmens duomenis renka organizacija.

Elektroninė parduotuvė – organizacijos elektroninės svetainės adresu www.mokysiu.lt

Paslaugos – visos organizacijos teikiamos paslaugos.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar   netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio,   ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas,   klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės   operacijos,  paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Partneris – juridinis asmuo, teikiantis paslaugas organizacija, susijusias su organizacijos vykdoma veikla, arba parduodantis jai prekes, arba   vykdantis  su organizacijai bendrus projektus, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkodaros akcijas, bendras pardavimų kampanijas, lojalumo programas, ir kt., žiniasklaidos priemonėse, internetiniuose puslapiuose ir kt.

Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant tinklapyje ir yra saugoma lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

1.9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų   nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Privatumo politika – reiškia šį dokumentą, nustatantį Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles, naudojantis Elektroninės parduotuvės   paslaugomis.

KAS YRA SLAPUKAI ?

Slapukai – tai laikmenos, saugančios informaciją jūsų kompiuterio standžiajame diske arba naršyklėje ir leidžiančios mums nustatyti, kad esate anksčiau lankęsi Mūsų Interneto tinklalapyje. Naudojame slapukus, siekdami užtikrinti jums kuo patogesnę Mūsų Interneto tinklalapio peržiūrą. Šioje Slapukų politikoje pateikta smulki informacija apie slapukus, kuriuos naudojame savo Interneto tinklalapyje.

KAIP SAVARANKIŠKAI PAŠALINTI SLAPUKUS ?

Dauguma interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus, tačiau bet kada šiuos naršyklių nustatymus galite pakeisti savarankiškai. Svarbu žinoti, kad atjungę arba pašalinę slapukus galite netekti galimybės naudotis daugeliu interneto svetainės funkcijų, kurios yra reikalingos, kad interneto svetainė deramai veiktų.

Informaciją, kaip pašalinti slapukus iš mobiliojo telefono, rasite savo telefono naudojimo instrukcijoje.

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE SLAPUKUS, PRIVATUMO POLITIKĄ

KOKIĄ INFORMACIJĄ YRA RENKAMA:

Lankymosi svetainėje laikas, įrenginys ir naršyklės versija.

MŪSŲ INTERNETO TINKLALAPIS NAUDOJA SLAPUKUS ŠIAIS TIKSLAIS.

Mūsų Interneto tinklalapis naudoja slapukus šiais tikslais:

  • kad atskirtų Interneto tinklalapio vartotojus;

  • kad užtikrintų šių vartotojų apsaugą;

  • kad užtikrintų Interneto tinklalapio pagrindinių funkcijų veikimą;

  • kad įsimintų jūsų ankstesnį apsilankymą Interneto tinklalapyje;

  • siekiant kontroliuoti Interneto tinklalapio užklausų skaičių;

  • siekiant užtikrinti „Facebook“ įrankių veikimą Interneto tinklalapyje;

  • siekiant užtikrinti atitinkamos kokybės „YouTube“ vaizdo įrašų naudojimą Interneto tinklalapyje;

  • kad stebėtų klientų įpročius, pavyzdžiui, tinklalapius, kuriuose jie apsilanko prieš patekdami į Interneto tinklalapį.

Mes nenaudojame slapukų ar kitokių sekimo technologijų informacijai iš jūsų kompiuterio rinkti arba saugoti jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi lankotės Interneto tinklalapyje, arba jūsų veiksmams internete sekti, kai nesate Mūsų Interneto tinklalapyje.

Mūsų Interneto tinklalapis taip pat naudoja kai kuriuos trečiųjų šalių įrankius, pavyzdžiui: „Google Analytics“ ir šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus per Mūsų Interneto tinklalapį.

Visas www.mokysiu.lt interneto tinklalapyje naudojamų slapukų sąrašas. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad:

  • kai kuriuos slapukus nustato Mūsų Interneto tinklalapis (pirmosios šalies slapukai), o kai kuriuos – kiti interneto tinklalapiai, pavyzdžiui, „Google“ ir „Facebook“ (trečiųjų šalių slapukai);

  • kai kurie slapukai ištrinami iš jūsų kompiuterio uždarius naršyklę. Jie vadinami ryšio seanso slapukais. Kiti jūsų kompiuteryje lieka ilgiau, kol baigiasi jų veikimo laikas. Jie vadinami pastoviaisiais slapukais ir juos galima naudoti informacijai tarp naršymo internete sesijų saugoti.

MŪSŲ INTERNETO TINKLALAPYJE NAUDOJAMŲ SLAPUKŲ SĄRAŠAS

SLAPUKŲ TIPAI:

  • ryšio seanso slapukai, nustatomi lankymosi Interneto tinklalapyje laikotarpiui iki uždarant interneto naršyklę;

  • nuolatiniai slapukai, saugomi ir nustatomi vartotojo kompiuteryje tam tikram laikui ir naudojami pakartotinai apsilankius Interneto tinklalapyje;

  • trečiųjų šalių slapukai, nustatomi siekiant užtikrinti kitų interneto tinklalapių turinio atvaizdavimą;

  • pirmosios šalies slapukai.

Daugiau informacijos apie slapukus ir jų veikimo principus galite rasti internete www.allaboutcookies.org.