Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija

mokysiu.lt

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija – tai didžiausias pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo centras Lietuvoje, organizuojantis studijas bei mokymus Vilniuje ir Kaune, kur mokytojų rengimo modelis parengtas drauge su Lietuvos, JAV, Suomijos, Estijos, Austrijos, Šveicarijos ir kitų šalių ekspertais.

Kokius mokytojus rengia?

Pedagogikos studijos Vilniuje ir Kaune:

Mokomojo dalyko pedagogika

Mokomojo dalyko pedagogika (specializacijos: kalbų pedagogika, menų pedagogika, istorijos ir geografijos pedagogika, STEAM pedagogika: matematika, informatika, biologija, chemija, fizika, technologijos (Kaune), fizinis ir sveikatos ugdymas). Sudaroma galimybė tapti dviejų dalykų mokytoju iš karto.

Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas
Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (specializacijos: specialioji ir socialinė pedagogika).

Specialioji pedagoginė pagalba

Specialioji pedagoginė pagalba (logopedija, specialioji pedagogika, praplečiančios specializacijos: autizmo spektro sutrikimai, surdo-, tiflopedagogika)

Profesinės studijos Gretutinės pedagogikos studijos
Grįžti

Tapęs VDU Švietimo akademijos studentu galėsi

 • Per 4 studijų metus įgyti dviejų mokomųjų dalykų mokytojo kvalifikaciją
 • Gauti tikslinę stipendiją
 • Atlikti pedagogines praktikas Lietuvos ir užsienio šalių ar užsienio šalių lituanistinėse mokyklose
 • Mažiausiai semestrą ar du rinktis pedagogines studijas pažangiausių švietimo srityje šalių universitetuose Suomijoje, Šveicarijoje, Pietų Korėjoje ar rinktis iš kitų 62 šalių
 • Gauti tikslinę stipendiją
 • Rinktis iš 30 užsienio kalbų
 • Įgyti visapusį išsilavinimą ir susipažinti su įvairių disciplinų pagrindais
 • Nemokamai rinktis gretutinę studijų programą
 • Ugdyti verslumo, kūrybinius, medijų ir IT raštingumo, kritinio mąstymo ir kitus gebėjimus vienuose moderniausių centrų ir laboratorijų
 • Naudotis mokytojų mentorystės programa. Universitetas absolventams ne mažiau kaip trejus metus po studijų teiks visokeriopą pagalbą, konsultavimo, profesinio tobulėjimo paslaugas, taip pat – vykdys pedagogų rengimo, absolventų įsidarbinamumo, profesinio augimo ir tobulėjimo stebėseną
 • Naudotis naujausia mokslo ir studijų infrastruktūra.