Vilniaus universitetas

Kurk Lietuvos ateities mokyklą drauge su Vilniaus universitetu! Mes siekiame ugdyti orų ir savimi pasitikintį pedagogą Lietuvos ateities mokyklai.

Kokius mokytojus rengia?

Vilniaus universitetas siūlo:

Dalyko pedagogika vienintelė mokytojų rengimo programa, integruojanti platų paauglystės psichologijos ir pedagogikos mokslų žinių spektrą.

Būsimieji pedagogai puikiai išmanys paauglystės fenomeną – paauglių psichologiją bei pedagogiką, kurs į paauglį orientuotą ugdymo sistemą, veiksmingai padės psichosocialinių ir mokymosi sunkumų patiriantiems paaugliams.  

Dalyko pedagogika teikia pasirinkimo galimybes:

 • galėsi tapti dviejų kalbų mokytoju: studijuodamas pirmąją kalbą – lietuvių, lenkų, rusų arba anglų, galėsi laisvai pasirinkti antrąją užsienio kalbą – prancūzų, vokiečių arba anglų kalbas;
 • istorijos, chemijos, biologijos, fizikos, filosofijos ir etikos studijos įgalins tave taikyti integralias tarpdalykines žinias, pagrįstas naujų mokslinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais, būtinas ugdymo naujovėms diegti formaliajame ir neformaliajame švietime.

Įgijęs intelektinį ir gerą dalykinį pasirengimą galėsi rinktis antrojo dalyko studijas jau dirbdamas mokykloje.

Vaikystės pedagogikos studijų programos studentai po pirmojo kurso rinksis specializaciją ir gilinsis į ikimokyklinio, priešmokyklinio arba pradinio ugdymo pedagogines studijas.

Būsimieji vaikystės ir dalyko pedagogai studijuos moderniose aplinkose – išmaniosiose  auditorijose ir laboratorijose, išbandys įvairiausias mokymosi strategijas: idėjų generavimo, projektų rengimo, problemų sprendimo, debatavimo, kritinio mąstymo, informacinių, skaitmeninių technologijų kūrybiškumo ugdymo ir pan.

tapęs Vilniaus universiteto pedagogikos studentu galėsi

 • Naudotis moderniausia Vilniaus universiteto infrastruktūra ir mokslo centrais;
 • Dalyvauti dėstytojų ekspertų, žymiausių savo srities profesionalų, paskaitose;
 • Galėsi rinktis iki 50 proc. studijų trukmės studijuoti užsienio universitetuose, tarp kurių net 25+ universitetai priklauso TOP 500 geriausių pasaulyje;
 • Studijuodamas valstybės finansuojamoje vietoje gausi iki 300 EUR tikslinę stipendiją, taip pat pretenduosi į #pirmunumeriuvu stipendiją;
 • Galėsi atlikti praktiką valstybinėse ir privačiose vaikų ugdymo įstaigose, lituanistinėse  užsienio mokyklose (Australijoje, Kanadoje, Vokietijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir t. t.);
 • Rinktis asmeninius interesus atitinkančius bendrauniversitetinių studijų modulius;
 • Būti didžiausios studentiškos bendruomenės Lietuvoje dalimi ir turėti galimybę įsitraukti į įvairias studentiškas organizacijas.

kodėl verta studijuoti VU pedagogines programas?

 • VU absolventai, dirbantys mokyklose, teigia, kad pedagogo darbas suteikia prasmingos veiklos jausmą: prisidedama prie jaunų žmonių ugdymo ir kartu savo šalies ateities kūrimo.
 • Po studijų pradėjęs (-usi) dirbti mokykloje dalyvausi pradedančiojo pedagogo integracinėje programoje, kurioje iš universiteto dėstytojų gausi reikalingą paramą, o mokykloje – mentorių, padėsiantį sklandžiau integruotis į mokyklinę aplinką.
 • Mokytojų trūksta, tad pedagogo specialybė sudaro galimybes greitai ir tikslingai įeiti į darbo rinką bei nuosekliai tobulėti pasirinktoje profesijoje, nes sukurta kompetencijų tobulinimo sistema sudaro galimybes įgyti trūkstamų gebėjimų iš mokyklos kvalifikacijos tobulinimo biudžeto.
 • Studijose daug psichologijos žinių, kurios padeda geriau pažinti mokinių raidą ir jų mokymosi patirtį.
 • Pedagogo darbas – profesija, reikalaujanti aukšto emocinio intelekto, daug vidinės energijos, bet ir teikianti didžiulį pasitenkinimą matant mokinių atradimo džiaugsmą, sumanumo raišką, kūrybos blyksnius, stebint, kaip santykyje su tavimi bręsta ir auga asmenybės.
 • Studijuodamas pedagogiką VU naudosiesi XVI a. architektūriniame ansamblyje įsikūrusios Vilniaus universiteto bibliotekos ir modernaus Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro paslaugomis, individualaus ir grupinio darbo kambariais 24/7.
Pasirinkau vaikystės pedagogikos studijas Vilniaus universitete ir džiaugiuosi, nes tai studijos, kurios padės man pasiekti savo tikslą – tapti naujos kartos pedagoge ir šviesti visuomenę. Šios studijos suteikia ne tik pedagogines žinias, bet ir praplečia akiratį kitose srityse, pavyzdžiui, psichologijos, medicinos, filosofijos. Vilniaus universitetas suteikia galimybę pažinti save giliau gausybėje veiklų, pavyzdžiui, programoje „Be etikečių“ ar Vilniaus universiteto studentų atstovybės veikloje. Vilniaus universitetas – puiki vieta patirti visapusišką studentišką gyvenimą.
Erika
Vilniaus universiteto Vaikystės pedagogikos I kurso studentė
Daug mąsčiau, iš kur kyla opios mūsų visuomenei problemos, tokios kaip lyčių nelygybė, menkavertiškumo kompleksas ir t. t., ir supratau, jog tam nepaprastai didelę įtaką daro mūsų mokyklinė sistema. Pajutau, kad noriu ir galiu būti pokytis! Į vaikystės pedagogikos studijų programą dėmesys nukrypo dėl naujo požiūrio į ugdymą (į individualų vaiką orientuojamas mokymas), siekio parengti kūrybiškus, plataus akiračio bei išsilavinimo specialistus.
Augustė
Vilniaus universiteto Vaikystės pedagogikos I kurso studentė

daugiau informacijos

Plačiau apie pedagogikos studijas Vilniaus universitete

Iniciatyva Klausk studento