Vilniaus universitetas

mokysiu.lt

Kurk Lietuvos ateities mokyklą drauge su Vilniaus universitetu! Mes siekiame ugdyti orų ir savimi pasitikintį pedagogą Lietuvos ateities mokyklai.

Kokius mokytojus rengia?

Vilniaus universitetas kviečia rinktis šias ugdymo krypties studijas:

Gamtamokslinis ugdymas: Biologija, Chemija, Fizika.

Kalbinis ugdymas: Lietuvių kalba ir prancūzų kalba arba vokiečių kalba; Lenkų kalba ir anglų arba prancūzų, arba vokiečių kalba; Rusų kalba ir prancūzų arba vokiečių, arba anglų kalba; Anglų kalba ir prancūzų arba vokiečių kalba.

Socialinis ir humanitarinis ugdymas: Istorija, Filosofija ir etika;

Dalyko pedagogika

Dalyko pedagogika  vienintelė mokytojų rengimo programa, integruojanti mokomojo dalyko bei paauglystės psichologijos ir pedagogikos mokslų žinių spektrą.

Dalyko pedagogikos programai vykdyti sutelktas labai kompetentingas ir įvairialypis kolektyvas, atstovaujantis Vilniaus universiteto akademiniams padaliniams – Filosofijos, Chemijos ir geomokslų, Fizikos, Filologijos, Istorijos fakultetams bei Gyvybės mokslų centrui.

Būsimieji mokytojai puikiai išmanys paauglystės fenomeną – paauglių psichologiją bei pedagogiką, kurs į paauglį orientuotą ugdymo sistemą, veiksmingai padės psichosocialinių ir mokymosi sunkumų patiriantiems paaugliams.

Paauglystės psichologijos ir pedagogikos modulis tęsia pedagoginių studijų modulį studijuojant tokius dalykus kaip: Deviacijų psichologija, Grupių psichologija, Paauglių ir jaunimo psichologija, Paauglystės darnaus vystymosi kontekstai.

Dalyko pedagogika teikia pasirinkimo galimybes:

 • galėsi tapti dviejų kalbų mokytoju! Svarbu: gali laisvai rinktis antrą užsienio kalbą, jeigu jos nesimokei mokykloje;
 • Istorijos, chemijos, Biologijos, Fizikos, Filosofijos ir etikos studijos įgalins tave taikyti integralias tarpdalykines žinias, pagrįstas naujų mokslinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais, būtinas ugdymo naujovėms diegti formaliajame ir neformaliajame švietime;
 • nuo antrų mokslo metų galėsi praktikuotis mokykloje  –  pedagoginės praktikos pradžioje būsi stebėtojas ir pedagogo asistentas, vėliau – dirbantis padedant mentoriui, praktikos pabaigoje – savarankiškai mokytojausi.

Įgijęs intelektinį ir gerą dalykinį pasirengimą galėsi rinktis antrojo dalyko studijas jau dirbdamas mokykloje.

Vaikystės pedagogika

Vaikystės pedagogikos studijos skirtos siekiantiems pažinti vaikystės fenomeną, suprasti vaiko vystymosi ir ugdymo procesus, įgyti asmeninių ir specialiųjų gebėjimų, leidžiančių padėti kiekvienam vaikui pasiekti ugdymosi sėkmę.

Studijų programos tikslas – parengti pedagogą, kuris gebėtų kūrybiškai veikti savo profesijos lauke, vadovaudamasis naujausiais mokslo pasiekimais, inovatyviomis technologijomis ir asmeninėmis nuostatomis bei pasirengusį kokybiškai ugdyti vaikus pagal pasirinktą Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos arba Pradinio ugdymo pedagogikos specializaciją.

Programa sudaryta teorines studijas derinant su pedagogine praktika, kuri vyksta per visus studijų metus. Universitetui bendradarbiaujant su ugdymo institucijomis, tau yra sudarytos galimybės susitikti su įvairaus amžiaus vaikais, ne tik stebėti, bet ir dalyvauti jų ugdymo procese.

Pasirinkęs šias studijas įgysi visapusiškų vaiko pažinimo ir ugdymo mokslų žinių. Studijuosi psichologijos ir pedagogikos mokslų disciplinas, vaiko raidos, sveikatos, socialinės aplinkos ir ugdymo kultūros teoriją ir praktiką. Įgysi integruotų įvairių sričių mokslo ir didaktikos žinių bei praktinių ugdymo kompetencijų.

Būsimieji vaikystės ir dalyko pedagogai studijuos moderniose aplinkose – išmaniosiose auditorijose ir laboratorijose, išbandys įvairiausias mokymosi strategijas: idėjų generavimo, projektų rengimo, problemų sprendimo, debatavimo, kritinio mąstymo, informacinių, skaitmeninių technologijų kūrybiškumo ugdymo ir pan.

Gretutines mokomojo dalyko studijos

Gretutinės mokomojo dalyko studijos „Dalyko pedagogika“ – 2,5 metų trukmės studijos, skirtos Vilniaus universiteto bakalauro pakopos studentams, norintiems greta savo pagrindinės studijų krypties programos įgyti profesinę pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbti mokyklose dalyko mokytojais.

Šias studijas gali rinktis studentai, kurių studijuojamos studijų programos susijusios su bendrojo ugdymo mokyklų mokomaisiais dalykais. Studijuodami šią programą, studentai įgyja reikalingų teorinių žinių, vertybines nuostatas, gebėjimų bei praktinių įgūdžių, leisiančių kūrybiškai dirbti dalyko mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo ugdymo mokyklose. Studentams, sėkmingai užbaigusiems programą, suteikiama profesinė dalyko pedagogo kvalifikacija.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Vienų metų trukmės profesinės pedagoginės studijos „Mokyklos pedagogika“ – metus trunkanti profesinių pedagoginių studijų (PPS) programa, skirta asmenims, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą, atitinkantį bendrojo lavinimo mokyklose mokomus dalykus, ir norintiems įgyti profesinę pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę bendrojo ugdymo mokyklose dirbti 5–12 klasių dalyko mokytojais.

Programos privalumas yra tas, kad asmenys, jau turintys studijų metu įgytas bazines žinias, gali visiškai susitelkti į didaktikos bei psichologijos žinių įgijimą ir mokytojo patirties, jei dar neturi, įgijimą praktikos metu.

Studentams, sėkmingai užbaigusiems šią PPS programą, suteikiama profesinė dalyko pedagogo kvalifikacija.

Mokyklos pedagogikos programa turi labai platų didaktikų pasirinkimą. Pagal savo turimą aukštąjį universitetinį išsilavinimą galėsi stoti į šias dalykų didaktikas: Anglų kalbos didaktika, Biologijos didaktika, Chemijos didaktika, Dailės didaktika, Ekonomikos didaktika, Etikos didaktika, Filosofijos didaktika, Fizikos didaktika, Geografijos didaktika, Informatikos didaktika, Ispanų kalbos didaktika, Istorijos didaktika, Lenkų kalbos didaktika, Lietuvių kalbos didaktika, Matematikos didaktika, Prancūzų kalbos didaktika, Psichologijos didaktika, Rusų kalbos didaktika, Vokiečių kalbos didaktika, Skandinavų kalbų didaktika.

Daugiau informacijos gali rasti čia.

Grįžti

Tapęs Vilniaus universiteto pedagogikos studentu galėsi

 • naudotis moderniausia Vilniaus universiteto infrastruktūra ir mokslo centrais;
 • dalyvauti dėstytojų ekspertų, žymiausių savo srities profesionalų paskaitose;
 • galėsi rinktis iki 50 proc. studijų trukmės studijuoti užsienio universitetuose, tarp kurių net 25+ universitetai priklauso TOP 500 geriausių pasaulyje;
 • studijuodamas valstybės finansuojamoje vietoje gausi iki 300 EUR tikslinę stipendiją, taip pat pretenduosi į #pirmunumeriuvu stipendiją;
 • galėsi atlikti praktiką valstybinėse ir privačiose vaikų ugdymo įstaigose, lituanistinėse  užsienio mokyklose (Australijoje, Kanadoje, Vokietijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir t. t.);
 • galėsi dalyvauti įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius projektus;
 • rinktis asmeninius interesus atitinkančius bendrauniversitetinių studijų modulius;
 • būti didžiausios studentiškos bendruomenės Lietuvoje dalimi ir turėti galimybę įsitraukti į įvairias studentiškas organizacijas.