Vytauto Didžiojo universiteto
Švietimo akademija

Visapusis išsilavinimas ateities mokytojams

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija – tai didžiausias pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo centras Lietuvoje, organizuojantis studijas bei mokymus Vilniuje ir Kaune, kur mokytojų rengimo modelis parengtas drauge su Lietuvos, JAV, Suomijos, Estijos, Austrijos, Šveicarijos ir kitų šalių ekspertais.

Kokius mokytojus rengia?

Pedagogikos studijos Vilniuje ir Kaune:

 • mokomojo dalyko pedagogika (specializacijos: kalbų pedagogika, menų pedagogika, istorijos ir geografijos pedagogika, STEAM pedagogika: matematika, informatika, biologija, chemija, fizika, technologijos (Kaune), fizinis ir sveikatos ugdymas). Sudaroma galimybė tapti dviejų dalykų mokytoju iš karto
 • pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas
 • ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (specializacijos: specialioji ir socialinė pedagogika)
 • specialioji pedagoginė pagalba (logopedija, specialioji pedagogika, praplečiančios specializacijos: autizmo spektro sutrikimai, surdo-, tiflopedagogika)
 • profesinės studijos
 • gretutinės pedagogikos studijos

tapęs VDU Švietimo akademijos studentu galėsi

 • Per 4 studijų metus įgyti dviejų mokomųjų dalykų mokytojo kvalifikaciją
 • Gauti tikslinę stipendiją
 • Atlikti pedagogines praktikas Lietuvos ir užsienio šalių ar užsienio šalių lituanistinėse mokyklose
 • Mažiausiai semestrą ar du rinktis pedagogines studijas pažangiausių švietimo srityje šalių universitetuose Suomijoje, Šveicarijoje, Pietų Korėjoje ar rinktis iš kitų 62 šalių
 • Gauti tikslinę stipendiją
 • Rinktis iš 30 užsienio kalbų
 • Įgyti visapusį išsilavinimą ir susipažinti su įvairių disciplinų pagrindais
 • Nemokamai rinktis gretutinę studijų programą
 • Ugdyti verslumo, kūrybinius, medijų ir IT raštingumo, kritinio mąstymo ir kitus gebėjimus vienuose moderniausių centrų ir laboratorijų
 • Naudotis mokytojų mentorystės programa. Universitetas absolventams ne mažiau kaip trejus metus po studijų teiks visokeriopą pagalbą, konsultavimo, profesinio tobulėjimo paslaugas, taip pat – vykdys pedagogų rengimo, absolventų įsidarbinamumo, profesinio augimo ir tobulėjimo stebėseną
 • Naudotis naujausia mokslo ir studijų infrastruktūra.

VDU Švietimo akademijoje Vilniuje yra įsikūręs vaikų darželis „Mažųjų akademija“, kuris veikia ir kaip studentų praktinio mokymosi bazė. Studentai gali iš karto pritaikyti, kurti ir diegti inovatyvius ugdymo metodus, atlikti praktiką.

Švietimo akademijoje duris atvers pedagogų rengimo centras, kuriame įkurtos multifunkcinės auditorijos ir šiuolaikinių didaktikų centro laboratorijos, skirtos STEAM, didaktikai ir įtraukiajam ugdymui. Pastarojoje bus įrengtas multisensorinis kambarys – moderni erdvė, pritaikyta pojūčių edukacijai ir skirta mokytojams rengti bei jų profesiniam tobulėjimui.

kodėl verta studijuoti VDU Švietimo akademijoje?

 • VDU Švietimo akademijos išskirtinumas – tai tvirtos dalykinės bei tarpdisciplininės žinios, gilios tradicijos ir humanistinė artes liberales dvasia: čia pedagogai įgyja ne tik dalykui išmanyti reikalingas žinias, bet ir platesnes kompetencijas.
 • VDU pedagogikos studijos šalies ir tarptautinių ekspertų įvertintos aukščiausiais balais Lietuvoje.
 • VDU mokytojų rengimo modelis parengtas drauge su Lietuvos, JAV, Suomijos, Estijos, Austrijos, Šveicarijos ir kitų šalių ekspertais.
 • Ugdymo krypties studijos akademijoje yra grindžiamos mokslu, todėl akademijoje veikia ne tik Mokytojų rengimo ir Profesinio tobulinimo institutai, bet Lietuvoje ir tarptautinėje erdvėje pripažintas Edukologijos tyrimų institutas, kuriame aktyviai dirba apie 100 mokslininkų.
 • VDU Švietimo akademijoje yra susiformavusi tarptautinė ir liberali aplinka – čia dirba ne tik geriausi šalies ugdymo ekspertai, bet ir dėstytojai iš Suomijos, Vokietijos, JAV, Didž. Britanijos ir kitų šalių.
 • Dėstytojo ir studento bendradarbiavimas yra paremtas partneryste.
 • Nuolat aktyviai bendradarbiaujama su nacionaliniais partneriais – 120 Lietuvos mokyklų ir 60 savivaldybių, kalbamasi su tėvų bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kultūros įstaigomis, plėtojama partnerystė su verslu, siekiant įtraukti būsimus mokytojus į realias veiklas jau studijų metu.
 • VDU Švietimo akademijoje Vilniuje yra įsikūręs vaikų darželis „Mažųjų akademija“, kuris veikia ir kaip studentų praktinio mokymosi bazė. Studentai gali iš karto pritaikyti, kurti ir diegti inovatyvius ugdymo metodus, atlikti praktiką.
Vaikystėje daug laiko praleisdavau apsuptas gamtos. Ji mane žavėjo savo įvairove ir joje vykstančiais įvairiais procesais. Paaugęs ir pradėjęs mokintis gamtos mokslų, supratau, kad būtent su jais noriu sieti savo ateitį, todėl pasirinkau visapusiškas studijas VDU. Mokytojo darbas man suteikia galimybę nukreipti jaunus žmones jų užsibrėžtų tikslų link, padėti jiems siekti savo svajonių bei pasidalinti su jais savo žiniomis ir sukaupta patirtimi.
Rokas Gedrimas
VDU studentas, būsimas biologijos ir technologijų mokytojas
Nuo pat mažens norėjau dirbti mokykloje, tad pasirinkau lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo profesiją. Naujos kartos mokytojas turi ne tik domėtis naujovėmis, skatinti pasiekti kuo geresnių rezultatų, bet svarbiausia – užmegzti ryšį su savo mokiniais. Tikiu, kad darbas mokykloje – mano tikrasis pašaukimas.
Amanda Alesiūtė
VDU Švietimo akademijos pirmo kurso studentė, būsima lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

daugiau informacijos